ปฎิทินวัฒนธรรม

สวดมนต์ข้ามปีใหม่ จังหวัดสุรินทร์

จำนวนผู้ชม 707 ครั้ง

สวดมนต์ข้ามปี
         เสริมบุญบารมี ต้อนรับสิ่งดีๆ ไปด้วยกัน หลายคนมีความเชื่อว่า การก้าวเข้าสู่ปีใหม่ๆ ถ้าเราทำแต่สิ่งที่ดีๆ คิดในสิ่งที่ดี พูดในสิ่งที่ดี ในคืนข้ามปี ตลอดปีนั้นเราจะได้พบเจอแต่เรื่องราวดีๆ ที่เป็นมงคลเช่นกัน
         มีพิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทาน สมเด็จพระสังฆราชฯ  จุดเทียนมงคล / กล่าวราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี /และสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคล
กิจกรรมทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนอาเซียน ประกอบด้วย

     - พิธีบายศรี : คุณค่าและความสำคัญในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย 
     - การแสดงหรอบบำตร๊จ หรือระบำตร๊จ ของพุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชา  
     - การบรรยายธรรมของพระสงฆ์ชาวเวียดนาม

 
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง