ปฎิทินวัฒนธรรม

กิจกรรมศิลปะพลิกฟื้นคืนประวัติศาสตร์สู่เชียงราย

จำนวนผู้ชม 206 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะพลิกฟื้นคืนประวัติศาสตร์สู่เชียงราย
เสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1
โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) จังหวัดเชียงราย
 
การพูดคุยในประเด็นร่วมสมัย
“อันตรธานเป็นงานศิลป์” เชียงราย ยุคตำนานและเรื่องเล่า
“ความลับอันซับซ้อนที่ซุกซ่อนในเชียงราย” ยุคจารีตประวัติศาสตร์
“ไม่เลือนหายเพียงกลายร่าง”  Art & Craft ไทยสู่เวทีนานาชาติ
 
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepeoysLezsni45gb6sYGqWi6T5UqdfiBYOsB3hwtd2y2cuRQ/viewform?fbclid=IwAR1ygbttUOnGbZkQGNVzQohSJw4ClXK5YjbvUDwPX2vNdp4qgvdEtzsQ02Y
 
(หรือสแกน QR code)
 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจัดมหกรรมให้กระจายตัวในวงกว้าง ดังนั้นทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดโครงการ เชียงราย ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมสมัยในศิลปะ ให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องศิลปะที่เชื่อมโยงอดีตสู่โลกร่วมสมัย
เพื่อให้การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 เป็นหมุดหมายของการขับเคลื่อนเมืองศิลปะของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติ เป็นการยกระดับความสามารถของเมืองและศิลปินของไทยที่ร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างงานศิลปะ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง