ปฎิทินวัฒนธรรม

การเสวนาพิเศษ หัวข้อ “สิ่งที่ควรรู้ ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023"

จำนวนผู้ชม 19 ครั้ง

๒๒

ต.ค. ๖๖

๒๒

ต.ค. ๖๖

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาพิเศษ  หัวข้อ “สิ่งที่ควรรู้ ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ  Thailand Biennale, Chiang Rai 2023"
ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง E4A-514 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ อาทิ
อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม (นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย)
อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง (อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล.)
และอาจารย์อังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ (ไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย 2023) ให้เกียรติร่วมดำเนินการเสวนาในครั้งนี้อีกด้วย
 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อม การเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ (ไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย 2023) และเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องศิลปิน และประชาชนผู้สนใจ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย
 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/rzhiyefwRWKqmy3JA
ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ก่อนเวลา 17.00 น.
(เพื่อที่จะได้จัดเตรียมที่นั่งและอาหารว่างให้เพียงพอสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม)
.
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ 0-53917-897 ต่อ 8037
facebook : Buddhist Art MFU
LINE OFFICIAL : CASMFU
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/ArtBridgeChiangRai/posts/pfbid035dTS98rWGHbKZQiYTERNqpKGjkiM2UvhAQQ4jLFvg8YCU4mXBNDb5i8GmnLiL5mjl
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง